CC Antya 6.287

śaṅkarānanda-sarasvatī vṛndāvana haite āilā
teṅha sei śilā-guñjā-mālā lañā gelā
Palabra por palabra: 
śaṅkarānanda-sarasvatī — uno de los devotos de Śrī Caitanya Mahāprabhu; vṛndāvana haite — de Vṛndāvana; āilā — vino; teṅha — él; sei — esa; śilā-guñjā-mālā — piedra y el collar de caracolas pequeñas; lañā — tomando; gelā — fue.
Traducción: 
Śaṅkarānanda Sarasvatī había traído la piedra de la colina Govardhana y el collar de caracolas de Vṛndāvana.