CC Antya 3.119

āra dina rātri haile veśyā āila
haridāsa tāre bahu āśvāsa karila
Palabra por palabra: 
āra dina — al día siguiente; rātri — noche; haile — cuando era; veśyā — la prostituta; āila — vino; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tāre — a ella; bahu — muchas; āśvāsa karila — hizo promesas.
Traducción: 
A la noche siguiente, cuando la prostituta regresó, Haridāsa Ṭhākura le dio muchas esperanzas.