CC Antya 2.127

mahāprabhu madhyāhna karite cali, gelā
bujhana nā yāya ei mahāprabhura līlā
Palabra por palabra: 
mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhna karite — a cumplir con Sus actividades del mediodía; cali — caminando; gelā — Se fue; bujhana yāya — nadie podía entender; ei — este; mahāprabhura līlā — pasatiempo de Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Traducción: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu también salió para cumplir con Sus deberes del mediodía. Nadie podía entender Sus pasatiempos.