CC Antya 19.78

eka-kāle vaiśākhera paurṇamāsī-dine
rātri-kāle mahāprabhu calilā udyāne
Palabra por palabra: 
eka-kāle — una vez; vaiśākhera — del mes de vaiśākha (abril-mayo); paurṇamāsī-dine — en la noche de luna llena; rātri-kāle — de noche; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — fue; udyāne — a un jardín.
Traducción: 
Una noche de luna llena del mes de vaiśākha [abril-mayo], Śrī Caitanya Mahāprabhu fue a un jardín.