CC Antya 19.68

prabhu-pāda-tale śaṅkara karena śayana
prabhu tāṅra upara karena pāda-prasāraṇa
Palabra por palabra: 
prabhu-pāda-tale — a los pies de loto de Śrī Caitanya Mahāprabhu; śaṅkara — Śaṅkara; karena śayana — se acuesta; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — de él; upara — sobre el cuerpo; karena — hace; pāda-prasāraṇa — estirar Sus piernas.
Traducción: 
Así, Śaṅkara Paṇḍita se acostaba a los pies de Śrī Caitanya Mahāprabhu, y el Señor ponía Sus piernas sobre el cuerpo de Śaṅkara.