CC Antya 1.85

sei śloka lañā prabhu svarūpe dekhāilā
svarūpera parīkṣā lāgi’ tāṅhāre puchilā
Palabra por palabra: 
sei śloka — ese verso; lañā — tomando; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; svarūpe dekhāilā — mostró a Svarūpa Dāmodara; svarūpera — de Svarūpa Dāmodara Gosāñi; parīkṣā lāgi’ — para que lo examinase; tāṅhāre puchilā — Él le preguntó.
Traducción: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu Se llevó el verso y lo enseñó a Svarūpa Dāmodara para que lo examinase. Entonces, el Señor le preguntó.