CC Ādi 5.90

acintya aiśvarya ei jāniha āmāra
ei ta’ gītāra artha kaila paracāra
Palabra por palabra: 
acintya — inconcebible; aiśvarya — opulencia; ei — esta; jāniha — debes saber; āmāra — de Mí; ei ta’ — éste; gītāra artha — el significado de la Bhagavad-gītā; kaila paracāra — Śrī Kṛṣṇa difundió.
Traducción: 
«¡Oh, Arjuna! Tienes que ver esto como Mi opulencia inconcebible.» Éste es el significado difundido por Śrī Kṛṣṇa en la Bhagavad-gītā.