CC Ādi 4.267

rādhikāra bhāva-kānti aṅgīkāra vine
sei tina sukha kabhu nahe āsvādane
Palabra por palabra: 
rādhikāra — de Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva-kānti — brillo de amor extático; aṅgīkāra — aceptando; vine — sin; sei — esas; tina — tres; sukha — felicidad; kabhu — en cualquier momento; nahe — no es posible; āsvādane — saborear.
Traducción: 
«A menos que acepte el brillo del amor extático de Śrī Rādhikā, no podré satisfacer estos tres deseos.