CC Ādi 4.123

nā jāni rādhāra preme āche kata bala
ye bale āmāre kare sarvadā vihvala
Palabra por palabra: 
jāni — no conozco; rādhāra — de Śrīmatī Rādhārāṇī; preme — en el amor; āche — hay; kata — cuánta; bala — fuerza; ye — la cual; bale — fuerza; āmāre — a Mí; kare — hace; sarvadā — siempre; vihvala — colmado.
Traducción: 
«No conozco la fuerza del amor de Rādhā, con el cual Ella siempre Me colma.