CC Ādi 17.290

rādhā dekhi’ kṛṣṇa tāṅre hāsya karite
sei catur-bhuja mūrti cāhena rākhite
Palabra por palabra: 
rādhā — a Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhi’ — al ver; kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇa; tāṅre — a Ella; hāsya — broma; karite — para hacer; sei — ésa; catur-bhuja — de cuatro brazos; mūrti — forma; cāhena — quiso; rākhite — mantener.
Traducción: 
Cuando Śrī Kṛṣṇa vio a Rādhārāṇī, quiso conservar la forma de cuatro brazos para hacerle una broma.