CC Ādi 12.43

eta kahi’ ācārya tāṅre kariyā āśvāsa
ānandita ha-iyā āila mahāprabhu-pāśa
Palabra por palabra: 
eta kahi’ — hablando así; ācārya — Śrī Advaita Ācārya Prabhu; tāṅre — a Kamalākānta Viśvāsa; kariyā — haciendo; āśvāsa — calma; ānandita — feliz; ha-iyā — volviéndose; āila — fue; mahāprabhu-pāśa — a la residencia de Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Traducción: 
Después de calmar de esta manera a Kamalākānta Viśvāsa, Śrī Advaita Ācārya Prabhu fue a ver a Śrī Caitanya Mahāprabhu.