CC Ādi 1.7

saṅkarṣaṇaḥ kāraṇa-toya-śāyī
garbhoda-śāyī ca payobdhi-śāyī
śeṣaś ca yasyāṁśa-kalāḥ sa nityā-
nandākhya-rāmaḥ śaraṇaṁ mamāstu
Palabra por palabra: 
saṅkarṣaṇaḥ — Mahā-Saṅkarṣaṇa en el cielo espiritual; kāraṇa-toya-śāyī — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, que yace en el océano Causal; garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu, que yace en el océano Garbhodaka del universo; ca — y; payaḥ-abdhi-śāyī — Kṣīrodaka-śāyī- Viṣṇu, que yace en el océano de leche; śeṣaḥ — Śeṣa Nāga, el lecho de Viṣṇu; ca — y; yasya — cuyas; aṁśa — porciones plenarias; kalāḥ — y partes de porciones plenarias; saḥ — Él; nityānanda-ākhya — conocido como el Señor Nityānanda; rāmaḥ — el Señor Balarāma; śaraṇam — refugio; mama — mío; astu — que sea.
Traducción: 
Que Śrī Nityānanda Rāma sea el objeto de mi recuerdo constante. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa Nāga y los Viṣṇus que yacen sobre el océano Kāraṇa, el océano Garbha y el océano de leche, son Sus porciones plenarias y las porciones de Sus porciones plenarias.