CC Ādi 1.5

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam
Palabra por palabra: 
rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — del Señor Kṛṣṇa; praṇaya — de amor; vikṛtiḥ — la transformación; hlādinī śaktiḥ — potencia de placer; asmāt — de esta; eka-ātmānau — ambos de la misma identidad; api — aunque; bhuvi — en la Tierra; purā — sin principio en el tiempo; deha-bhedam — separar formas; gatau — obtenidas; tau — esas dos; caitanya-ākhyam — conocido como el Señor Caitanya; prakaṭam — manifiesta; adhunā — ahora; tat-dvayam — ambos; ca — y; aikyam — unidad; āptam — obtenida; rādhā — de Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — sentimientos; dyuti — el brillo; su-valitam — que está adornado con; naumi — ofrezco reverencias; kṛṣṇa-svarūpam — ante Él, que es idéntico al Señor Kṛṣṇa.
Traducción: 
Las relaciones de amor de Śrī Rādhā y Kṛṣṇa son manifestaciones trascendentales de la potencia interna dadora de placer del Señor. Aunque Rādhā y Kṛṣṇa son uno en Su identidad, Se separaron eternamente. Ahora, esas dos identidades trascendentales Se han unido de nuevo, en la forma de Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Yo me postro ante Él, que Se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal de Śrīmatī Rādhārāṇī, aunque es Kṛṣṇa en persona.