Verse Index

yogī yuñjīta satatam Bg 6.10
yoginaḥ karma kurvanti Bg 5.11
yoginaḥ kṛta-maitrasya SB 5.6.4
yoginaḥ paryupāsate Bg 4.25
yoginaḥ sa bhavān kiṁ svid SB 3.16.19
yoginām api mohinī SB 10.23.41
yoginām api sarveṣāṁ Bg 6.47
yoginām aśubhāśayam SB 12.3.47
yogināṁ brahma-siddhaye SB 3.25.19
yogināṁ dhvasta-pāpānāṁ SB 6.14.23
yogināṁ nṛpa nirṇītaṁ SB 2.1.11
yogināṁ paramaṁ gurum SB 1.19.37
yogināṁ siddhi-do bhavān SB 11.15.2
yoginaṁ sukham uttamam Bg 6.27
yogīndrāḥ pulaka-bhṛto navāpy avāpuḥ Madhya 24.120
yogīndrāya namas tasmai SB 12.13.21
yogīndrāya tad-ātmanātha bhagavad-rātāya kāruṇyatas SB 12.13.19
yogino bhakti-lakṣaṇaḥ SB 2.1.21
yogino dhāraṇā-vidaḥ SB 11.15.28
yogino malam ātmanaḥ SB 12.6.38
yogino 'pakva-yogasya SB 11.28.38
yogino vai mad-ātmanaḥ SB 11.20.31, Madhya 22.146
yogino yaṁ prapaśyanti SB 8.3.27
yogino yata-cittasya Bg 6.19
yogīvānanda-samplutā SB 10.32.8
yogo bhavati duḥkha-hā Bg 6.17
yogo bhavati duḥkha-hā“ Antya 8.67-68
yogo mauhūrtiko hy agāt SB 3.18.27
yogo naṣṭaḥ parantapa Bg 4.2
yogo 'nirviṇṇa-cetasā Bg 6.24
yogya-bhakta jīva-dehe karena ‘āveśe’ Antya 2.13
yogya-bhāve jagate yata yuvatīra gaṇa Madhya 24.55
yogya haile kariba, ayogya haile naya Madhya 11.4
yogya hañā keha karite nā pāya pāna Antya 16.136
yogya jana nāhi pāya, lobhe mātra mare Antya 16.137
yogya-pātra hao tumi bhakti pravartāite Madhya 20.107
yogya pātra haya gūḍha-rasa-vivecane Madhya 1.74
yogya-pātra jāni iṅhāya mora kṛpā ta’ ha-ila Antya 1.88
yogyaiḥ kāmair apūryayā SB 7.13.24
yogyāyogya tomāya saba cāhi nivedite Madhya 12.19
yojanānāṁ sahasrāṇi SB 3.30.24
yojanāyutam ucchritaḥ SB 8.2.1
yojayanti padair anyaiḥ Antya 1.186
yojitāni dhṛta-vrataiḥ SB 4.13.27
yojitas tena cāśīrbhir SB 10.79.16-17
yoni-bījāśayākṛti SB 10.16.57
yonīnāṁ guṇa-vaiṣamyāt SB 3.28.43
yonir vaikārike saumya SB 11.24.22-27
yonir yathā na duṣyeta SB 9.24.34
yopayāti śanair māyā SB 3.31.40
yoṣā bhavad-anugrahāt SB 3.25.30
yoṣā dārumayī yathā SB 1.6.7
yoṣid bhartur anujñayā SB 6.19.2-3
yoṣid deva-vinirmitā SB 3.31.40
yoṣid-dhiraṇyābharaṇāmbarādi- SB 11.8.8
yoṣid-ratnam ajījanat SB 4.10.2
yoṣid-rūpam anirdeśyaṁ SB 8.8.41-46
yoṣid-rūpeṇa dānavān SB 8.12.1-2
yoṣid-veṣo mayā dhṛtaḥ SB 8.12.15
yoṣin-mayyātma-māyayā SB 6.2.36-37
yoṣin-mayyeha māyayā SB 3.31.37, SB 6.18.39
yoṣin mūḍhā ca kiṅkarī SB 1.6.6
yoṣit-krīḍā-mṛgeṣu ca SB 3.31.34, Madhya 22.88-90
yoṣit puruṣa eva hi SB 4.11.15
yoṣit-puruṣayor iha SB 4.11.15
yoṣit-saṅgād yathā puṁso SB 3.31.35, SB 11.14.30, Madhya 22.88-90
yoṣitāṁ hṛdayaṁ-gamaḥ SB 10.62.14
yoṣitvā māyayātmānaṁ SB 10.6.4
yotsyāmaḥ saṁhatās tena SB 10.53.18-19
yotsyamānān avekṣe 'haṁ Bg 1.23
yotsye 'nena nirāyudhaḥ SB 10.51.1-6
yuddhaṁ no dehi rājendra SB 10.72.28
yuddhaṁ tarhi dadāmi vaḥ SB 10.72.30
yuddhaṁ tri-nava-rātraṁ tad SB 10.77.5
yuddhārthino vayaṁ prāptā SB 10.72.28
yuddhāt samyag apakrāntaḥ SB 10.76.30
yuddhāya kṛta-niścayaḥ Bg 2.37
yuddhe cāpy apalāyanam Bg 18.43
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ Bg 1.23
yuddhodyamaṁ paraṁ cakrur SB 7.7.2
yudhājic ca parantapa SB 9.24.12
yudhāmanyuḥ suśarmā ca SB 10.82.23-26
yudhāmanyuś ca vikrānta Bg 1.6
yudhi jitvā nadanti naḥ SB 8.21.23
yudhi nirjitya rājanyān SB 4.28.29
yudhi turaga-rajo-vidhūmra-viṣvak- SB 1.9.34
yudhi viklava-tejasā SB 10.72.31
yudhiṣṭhira-mukhās trayaḥ SB 9.22.27-28
yudhiṣṭhira uvāca SB 1.13.8, SB 1.13.39, SB 1.14.6, SB 1.14.25, SB 10.58.11
yudhiṣṭhiraḥ kārayitvā SB 1.9.46
yudhiṣṭhiram anuvratāḥ SB 10.82.23-26
yudhiṣṭhiram athāpṛcchat SB 10.83.1
yudhiṣṭhiraṁ prīta-manā babhūva ha SB 1.10.2
yudhiṣṭhiras tad ākarṇya SB 1.9.25
yudhiṣṭhiras tat parisarpaṇaṁ budhaḥ SB 1.15.37
yudhiṣṭhiras tu taṁ dṛṣṭvā SB 10.79.24
yudhiṣṭhirasya bhīmasya SB 10.58.4
yudhiṣṭhirāt prativindhyaḥ SB 9.22.29
yudhiṣṭhirāt tu pauravyāṁ SB 9.22.30-31
yudhiṣṭhiro daitya-pater mudānvitaḥ SB 7.11.1