Synonyms Index

vaikuṇṭhāt — than Vaikuṇṭha, the spiritual world — NoI: verse 9