Synonyms Index

aiśvarya-śithila — weakened by majesty — CC Adi 4.17
aiśvarya-śithila-preme — to love enfeebled by opulence — CC Adi 3.16
śithila — slackened — SB 4.28.15, CC Madhya 7.50, CC Antya 18.72
śithila ha-ila — became slackened — CC Madhya 16.244
śithila haila — became slackened — CC Madhya 9.321
śithilāḥ — slackened — SB 10.46.21