Synonyms Index

abhiṣiñcantyaḥ — moistening (the bodies of their sons) — SB 9.10.47
abhiṣiñcantyaḥ — and sprinkling — SB 10.75.14
siñcantyaḥ — sprinkling with water — SB 4.6.25
siñcantyaḥ — moistening — SB 7.2.32
siñcantyaḥ — sprinkling — SB 10.5.12, SB 10.90.10