Synonyms Index

saṁyudhyatoḥ — fighting vigorously — SB 10.72.37