Synonyms Index

pralamba — elongated — SB 1.19.27
pralamba — the demon named Pralamba — SB 2.7.34-35
pralamba — very long — SB 6.4.35-39
pralamba — by the asura named Pralamba — SB 10.2.1-2
pralamba — extended — SB 10.39.46-48, SB 10.55.10
pralamba — hanging down — SB 10.47.1-2
pralamba — Pralamba — SB 10.51.41
pralamba — long — SB 10.55.27-28, SB 10.89.54-56
pralamba-bāhum — very long arms — SB 8.22.13
pralamba-vadham — the killing of Pralambāsura — SB 10.20.1
pralambaḥ — Pralamba — SB 10.18.17, SB 10.18.24, CC Madhya 19.206
pralambaḥ — the demon Pralamba — SB 10.43.30
pralambaḥ dhenukaḥ ariṣṭaḥ — Pralamba, Dhenuka and Ariṣṭa — SB 10.46.26
pralambam — Pralambāsura — SB 10.18.30
pralambam — the demon named Pralamba — SB 10.26.11
pralambasya — of Pralamba — SB 12.12.30