Synonyms Index

cintāmaṇiḥ jayati — all glory to Cintāmaṇi — CC Adi 1.57
hariḥ jayati — all glories to Lord Śrī Kṛṣṇa — CC Antya 16.74
jayati — stay — SB 3.20.36
jayati — is glorious — SB 10.31.1
jayati — is victorious — SB 10.78.16
jayati — eternally lives gloriously — SB 10.90.48, CC Madhya 13.79
jayati — is always victorious — SB 11.4.21
jayati — conquers — SB 11.29.8
jayati — all glories to — CC Adi 4.131, CC Madhya 8.142, CC Antya 3.181
jayati — let it be glorified — CC Antya 1.189
jayati — triumphantly dominates — Bs 5.42
jayati jayati — all glories — CC Madhya 13.78, CC Madhya 13.78, CC Madhya 13.78
jayati te ’dhikam — beginning with the words jayati te ’dhikam — CC Madhya 14.8
pūjayatī — just to satisfy them — SB 10.7.6
sañjayati — binds — Bg 14.9, Bg 14.9
vījayatī — fanning — SB 10.60.7
virājayati — illuminates — SB 5.20.13