SB 9.9.18

tataḥ sudāsas tat-putro
 damayantī-patir nṛpaḥ
āhur mitrasahaṁ yaṁ vai
 kalmāṣāṅghrim uta kvacit
vasiṣṭha-śāpād rakṣo ’bhūd
 anapatyaḥ sva-karmaṇā
Synonyms: 
tataḥ — from Sarvakāma; sudāsaḥ — Sudāsa was born; tat-putraḥ — the son of Sudāsa; damayantī-patiḥ — the husband of Damayantī; nṛpaḥ — he became king; āhuḥ — it is said; mitrasaham — Mitrasaha; yam vai — also; kalmāṣāṅghrim — by Kalmāṣapāda; uta — known; kvacit — sometimes; vasiṣṭha-śāpāt — being cursed by Vasiṣṭha; rakṣaḥ — a man-eater; abhūt — became; anapatyaḥ — without any son; sva-karmaṇā — by his own sinful act.
Translation: 
Sarvakāma had a son named Sudāsa, whose son, known as Saudāsa, was the husband of Damayantī. Saudāsa is sometimes known as Mitrasaha or Kalmāṣapāda. Because of his own misdeed, Mitrasaha was sonless and was cursed by Vasiṣṭha to become a man-eater [Rākṣasa].