SB 8.5.7

ṣaṣṭhaś ca cakṣuṣaḥ putraś
 cākṣuṣo nāma vai manuḥ
pūru-pūruṣa-sudyumna-
 pramukhāś cākṣuṣātmajāḥ
Synonyms: 
ṣaṣṭhaḥ — the sixth; ca — and; cakṣuṣaḥ — of Cakṣu; putraḥ — the son; cākṣuṣaḥ — Cākṣuṣa; nāma — named; vai — indeed; manuḥ — Manu; pūru — Pūru; pūruṣa — Pūruṣa; sudyumna — Sudyumna; pramukhāḥ — headed by; cākṣuṣa-ātma-jāḥ — the sons of Cākṣuṣa.
Translation: 
The son of Cakṣu known as Cākṣuṣa was the sixth Manu. He had many sons, headed by Pūru, Pūruṣa and Sudyumna.