SB 10.61.17

saṅgrāmajid bṛhatsenaḥ
 śūraḥ praharaṇo ’rijit
jayaḥ subhadro bhadrāyā
 vāma āyuś ca satyakaḥ
Synonyms: 
saṅgrāmajit bṛhatsenaḥ — Saṅgrāmajit and Bṛhatsena; śūraḥ praharaṇaḥ arijit — Śūra, Praharaṇa and Arijit; jayaḥ subhadraḥ — Jaya and Subhadra; bhadrāyāḥ — of Bhadrā (Śaibyā); vāmaḥ āyuś ca satyakaḥ — Vāma, Āyur and Satyaka.
Translation: 
Saṅgrāmajit, Bṛhatsena, Śūra, Praharaṇa, Arijit, Jaya and Subhadra were the sons of Bhadrā, together with Vāma, Āyur and Satyaka.