CC Madhya 5.101

āra dina ājñā māgi’ calilā brāhmaṇa
tāra pāche pāche gopāla karilā gamana
Synonyms: 
āra dina — the next day; ājñā — permission; māgi’ — begging; calilā — started; brāhmaṇa — the young brāhmaṇa; tāra — him; pāche — behind; pāche — behind; gopāla — Lord Gopāla; karilā — began; gamana — following.
Translation: 
The next day, the brāhmaṇa begged permission from Gopāla and started for his country. Gopāla followed him, step by step.