CC Madhya 25.179

tapana miśra, raghunātha, mahārāṣṭrīya brāhmaṇa
candraśekhara, kīrtanīyā-paramānanda, — pañca jana
Synonyms: 
tapana miśra — Tapana Miśra; raghunātha — Raghunātha; mahārāṣṭrīya brāhmaṇa — the Maharashtriyan brāhmaṇa; candraśekhara — Candraśekhara; kīrtanīyā-paramānanda — Paramānanda, who used to perform kīrtana; pañca jana — these five persons.
Translation: 
These five devotees were Tapana Miśra, Raghunātha, the Maharashtriyan brāhmaṇa, Candraśekhara and Paramānanda Kīrtanīyā.