CC Madhya 23.92

nāyaka, nāyikā, — dui rasera ‘ālambana’
sei dui śreṣṭha, — rādhā, vrajendra-nandana
Synonyms: 
nāyaka — hero; nāyikā — heroine; dui — two; rasera — of mellows; ālambana — the basis; sei — those; dui — two; śreṣṭha — chief; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; vrajendra-nandana — and Kṛṣṇa, the son of Mahārāja Nanda.
Translation: 
“The basis of all transcendental mellows is the hero and the heroine, and Śrīmatī Rādhārāṇī and Lord Kṛṣṇa, the son of Mahārāja Nanda, are the best.