CC Madhya 18.183

prabhu kahena, — ṭhak nahe, mora ‘saṅgī’ jana
bhikṣuka sannyāsī, mora nāhi kichu dhana
Synonyms: 
prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu replied; ṭhak nahe — they are not rogues; mora saṅgī jana — My associates; bhikṣuka — beggar; sannyāsī — sannyāsī; mora — My; nāhi — are not; kichu — any; dhana — riches.
Translation: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu said, “These are not rogues. They are My associates. Being a sannyāsī beggar, I do not possess anything.