CC Madhya 18.182

ei cāri mili’ tomāya dhuturā khāoyāñā
tomāra dhana laila tomāya pāgala kariyā
Synonyms: 
ei cāri mili’ — four rogues together; tomāya — You; dhuturā khāoyāñā — making to drink poison; tomāra — Your; dhana — wealth; laila — took away; tomāya — You; pāgala — intoxicated; kariyā — making.
Translation: 
“These rogues have made You take dhuturā. Having made You mad, they have taken all Your possessions.”