CC Madhya 18.149

prātaḥ-kāle āise loka, tomāre nā pāya
tomāre nā pāñā loka mora māthā khāya
Synonyms: 
prātaḥ-kāle — in the morning; āise — come; loka — people; tomāre — You; pāya — cannot see; tomāre pāñā — not getting You; loka — people; mora māthā khāya — tax my brain.
Translation: 
“Early in the morning people come here, and not seeing You present, they simply tax my brain.