New version available here: vedabase.io

CC Madhya 11.174

mahā-prasādānna deha vāṇīnātha-sthāne
sarva-vaiṣṇavera iṅho karibe samādhāne
Synonyms: 
mahā-prasāda-anna — the remnants of food; deha — deliver; vāṇīnātha-sthāne — unto Vāṇīnātha; sarva-vaiṣṇavera — unto all the Vaiṣṇavas; iṅho — he; karibe — will do; samādhāne — distribution.
Translation: 
Then the Lord told Kāśī Miśra and the temple superintendent, “As for the remnants of food left by Jagannātha, let them be delivered to Vāṇīnātha Rāya’s charge, for he can take care of all the Vaiṣṇavas and distribute mahā-prasādam to them.”