CC Madhya 10.82

ācāryaratna, āra paṇḍita vakreśvara
ācāryanidhi, āra paṇḍita gadādhara
Synonyms: 
ācāryaratna — Ācāryaratna; āra — and; paṇḍita vakreśvara — Vakreśvara Paṇḍita; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; āra — also; paṇḍita gadādhara — Gadādhara Paṇḍita.
Translation: 
Ācāryaratna, Vakreśvara Paṇḍita, Ācāryanidhi and Gadādhara Paṇḍita were all very pleased to hear this news.