CC Madhya 10.101

kāśī-miśrera āvāse nibhṛte eka ghara
prabhu tāṅre dila, āra sevāra kiṅkara
Synonyms: 
kāśī-miśrera — of Kāśī Miśra; āvāse — at the house; nibhṛte — solitary; eka — one; ghara — room; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — unto Paramānanda Purī; dila — gave; āra — and; sevāra — to serve him; kiṅkara — one servant.
Translation: 
There was a solitary room at Kāśī Miśra’s house, and Śrī Caitanya Mahāprabhu gave it to Paramānanda Purī. He also gave him a servant.