CC Antya 6.229

“ki lāgi’ chāḍāilā ghara, nā jāni uddeśa
ki mora kartavya, prabhu kara upadeśa”
Synonyms: 
ki lāgi’ — for what reason; chāḍāilā ghara — have I been obliged to give up my household life; jāni — I do not know; uddeśa — the purpose; ki — what; mora kartavya — my duty; prabhu — my dear Lord; kara upadeśa — please give instruction.
Translation: 
“I do not know why I have given up household life,” he said. “What is my duty? Kindly give me instructions.”