CC Antya 1.16

śivānanda kare sabāra ghāṭi samādhāna
sabāre pālana kare, deya vāsā-sthāna
Synonyms: 
śivānanda — Śivānanda; kare — does; sabāra — of everyone; ghāṭi — the camp; samādhāna — arrangement; sabāre — of everyone; pālana — maintenance; kare — performs; deya — gives; vāsā-sthāna — residential quarters.
Translation: 
Śivānanda Sena arranged for the journey. He maintained everyone and provided residential quarters.