CC Ādi 5.178

kruddha haiyā vaṁśī bhāṅgi’ cale rāmadāsa
tat-kāle āmāra bhrātāra haila sarva-nāśa
Synonyms: 
kruddha haiyā — being very angry; vaṁśī — the flute; bhāṅgi’ — breaking; cale — departs; rāma-dāsa — Rāmadāsa; tat-kāle — at that time; āmāra — my; bhrātāra — of the brother; haila — there was; sarva-nāśa — downfall.
Translation: 
Thus Śrī Rāmadāsa broke his flute in anger and went away, and at that time my brother fell down.