CC Ādi 4.264

rasa āsvādite āmi kaila avatāra
prema-rasa āsvādila vividha prakāra
Synonyms: 
rasa — mellows; āsvādite — to taste; āmi — I; kaila — made; avatāra — incarnation; prema-rasa — transcendental mellows of love; āsvādila — I tasted; vividha prakāra — different varieties of.
Translation: 
“Formerly I appeared in the world to taste mellows, and I tasted the mellows of pure love in various ways.