Synonyms Index

abhimānaḥ — indbildskhed — Bg 16.4
akarmaṇaḥ — end intet arbejde — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — uden arbejde — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — af inaktivitet — Bg 4.17
akarmaṇi — i ikke at udføre foreskrevne pligter — Bg 2.47
akarmaṇi — i uvirksomhed — Bg 4.18
akṛta-ātmānaḥ — de, som ikke er selvrealiserede — Bg 15.11
amānitvam — ydmyghed — Bg 13.8-12
aṁśu-mān — strålende — Bg 10.21
ananya-manasaḥ — uden at sindet afviger — Bg 9.13
anātmanaḥ — for den, som ikke har fået kontrol over sindet — Bg 6.6
antaḥ-ātmanā — inde i sig selv — Bg 6.47
anudvigna-manāḥ — uden at blive forstyrret i sindet — Bg 2.56
anumantā — den, der tillader — Bg 13.23
apamānayoḥ — og vanære — Bg 6.7, Bg 14.22-25
apamānayoḥ — og skam — Bg 12.18-19
āpūryamāṇam — altid bliver fyldt — Bg 2.70
āsakta- manāḥ — sindet fæstnet — Bg 7.1
asmān — os — Bg 1.36
ati-mānitā — forventning om ære — Bg 16.1-3
ātmanā — af det rensede sind — Bg 2.55
ātmanā — med overlagt intelligens — Bg 3.43
ātmanā — gennem sindet — Bg 6.5, Bg 13.29
ātmanā — af det levende væsen — Bg 6.6
ātmanā — gennem det rene sind — Bg 6.20-23
ātmanā — med sindet — Bg 6.36, Bg 6.36, Bg 13.25
ātmanā — af Dig Selv — Bg 10.15
ātmanaḥ — for personen — Bg 4.40
ātmanaḥ — af selvet — Bg 4.42
ātmanaḥ — om det levende væsen — Bg 5.16
ātmanaḥ — den betingede sjæls — Bg 6.5, Bg 6.5
ātmanaḥ — for det levende væsen — Bg 6.6
ātmanaḥ — hans eget — Bg 6.11-12
ātmanaḥ — på transcendensen — Bg 6.19
ātmanaḥ — sjælens — Bg 8.12
ātmanaḥ — Din — Bg 10.18
ātmanaḥ — for selvet — Bg 16.21, Bg 16.22, Bg 18.39
ātmanaḥ — af ens eget selv — Bg 17.19
ātmānaḥ — sig selv — Bg 16.9
ātmānam — sindet — Bg 3.43
ātmānam — Mig selv — Bg 4.7
ātmānam — den betingede sjæl — Bg 6.5, Bg 6.5
ātmānam — sig selv (med krop, sind og selv) — Bg 6.10
ātmānam — krop, sind og sjæl — Bg 6.15
ātmānam — selvet — Bg 6.20-23, Bg 6.28, Bg 18.51-53
ātmānam — Oversjælen — Bg 6.29, Bg 13.25
ātmānam — din sjæl — Bg 9.34
ātmānam — Dig Selv — Bg 10.15, Bg 11.3
ātmānam — Dit selv — Bg 11.4
ātmānam — sjælen — Bg 13.29