Synonyms Index

bāṇa-arthe — v Bāṇův prospĕch — SB 10.63.6
buddhimān-arthe — ve smyslu inteligentní — CC Madhya 24.91
dui-arthe — podle tĕchto dvou významů — CC Madhya 6.273
ei arthe — s pochopením významu — CC Antya 15.77
eva-arthe — ve smyslu eva — CC Madhya 24.225
evaṁ-vidha-arthe — jednat podle takových zásad — SB 5.8.10
gāyatrīra arthe — významem Brahma-gāyatrī — CC Madhya 25.147
go-brāhmaṇa-arthe — za účelem ochrany krav a bráhmanské kultury — SB 8.19.43
guru-arthe — v zájmu dodržení otcova slibu — SB 9.10.4
indriya-arthebhyaḥ — od objektů smyslového vnímání — Bg 2.58
indriya-arthebhyaḥ — od smyslových objektů — Bg 2.68, SB 11.14.42
indriya-artheṣu — uspokojováním smyslů — Bg 5.8-9
indriya-artheṣu — uspokojování smyslů — Bg 6.4, CC Madhya 24.160
indriya-artheṣu — co se týče smyslů — Bg 13.8-12
indriya-artheṣu — ke smyslovému požitku — SB 3.23.54, SB 4.22.52
indriya-artheṣu — od předmĕtů smyslového požitku — SB 10.80.6
indriyasya arthe — vůči smyslovým objektům — Bg 3.34
jagati-arthe — ve prospĕch vesmíru — SB 10.38.33
kailā arthera nirbandha — vyjasnil skutečný význam — CC Antya 20.62
kalpanā-arthe — kvůli vymyšlenému významu — CC Madhya 6.132
kare arthe — popisuje význam — CC Antya 17.50
kārya-arthe — kvůli uskutečnění plánu — SB 10.1.25
krama-arthe — ve smyslu postupu — CC Madhya 24.18
kriyā-arthe — pro jednání — SB 3.5.51
kṛṣṇa-arthe — pro Kṛṣṇu — CC Madhya 22.126
mat-arthe — v mém zájmu — Bg 1.9
mat-arthe — pro mě — SB 3.23.6
mat-arthe — kvůli Mnĕ — SB 10.46.4, SB 10.46.4
mat-arthe — pro Mé potĕšení — SB 11.11.24
mat-arthe — v Mém zájmu — SB 11.19.24
mat-artheṣu — pro službu Mnĕ — CC Madhya 11.30
mat-artheṣu — v zájmu služby Mnĕ — SB 11.19.24
mukhya-arthe — přímý význam — CC Ādi 7.137
pada-artheṣu — ve hmotných předmĕtech — SB 12.7.20
pālana-arthe — pro udržování — CC Madhya 20.317
para-arthe — po bohatství druhých — SB 3.30.11
parama-arthe — v duchovních záležitostech — CC Antya 4.159
paramārthe — pro duchovní pokrok — CC Antya 9.108
pārtheṣu — k synům Pṛthy — SB 10.49.6
priyā-arthe — pro svou milou — SB 10.30.32
puruṣa-arthera sīmā — hranice životních cílů — CC Madhya 9.261
saṁhāra-arthe — za účelem zničení — CC Madhya 20.307
saṁyama-arthe — s cílem dokonale ovládat — SB 3.5.16
saṁyama-arthe — také pro zničení — SB 3.5.43
sei arthe — stejného významu — CC Antya 1.77
sei arthera adhīna — přijde pod tento jiný význam — CC Madhya 24.147
śubha-arthe — pro Pána — SB 2.1.18
sura-arthe — ve prospĕch polobohů — SB 11.4.20
sva-arthe — ve vlastním zájmu — SB 5.5.7
sva-arthe — co je pro mě dobré — SB 6.18.40