Synonyms Index

abhāvāya — aby odstranil — SB 1.13.49
abhāvāya — za účelem zničení — SB 8.14.9
abhavāya — ve věcech spasení — SB 1.15.17
abhavāya — pro zabití — SB 3.18.4
abhavāya — pro osvobození z hmotné existence — SB 4.12.6
abhavāya — pro porážku — SB 8.21.21
abhavāya — za účelem záhuby — SB 10.27.9
abhavāya — pro osvobození — SB 10.87.46
abhavāya — aby transcendoval hmotnou existenci — SB 11.20.14
abhāvayan — rozvíjeli — SB 3.20.10
abhāvayan — zaplnili — SB 4.1.46-47
abhāvayataḥ — toho, kdo se neustálil — Bg 2.66
abhāve — v nepřítomnosti — SB 2.10.9
abhāve — nepřítomnosti — SB 12.1.11
abhave — zdroji osvobození — SB 10.87.32
abhaviṣyan — mohl by být — SB 4.15.24
abhaviṣyat — by bylo — CC Ādi 4.118
abhaya — ochrana před hmotnými bolestmi — SB 3.7.41
abhaya — plody abhaya — SB 8.2.9-13
abhaya — nebojácnosti — SB 10.28.3
abhaya — zbavující strachu — SB 10.34.28
abhayā — Abhayā — SB 5.20.21
abhayā — nebojácnĕ — SB 12.6.31
abhaya- daiḥ — které udělují nebojácnost — SB 8.7.17
abhaya-āśraya — ó útočiště všech, zbavující strachu — SB 10.2.39
abhaya-daḥ — skutečná nebojácnost — SB 4.24.53
abhaya-dam — dárce nebojácnosti — SB 12.10.2
abhaya-dāna — příslib, že se nemusím bát — CC Madhya 11.3
abhaya-de — ten, který dává nebojácnost — SB 11.4.9
abhayaḥ — beze strachu — SB 10.18.28
abhayam — nepřítomnost strachu — Bg 10.4-5, Bg 16.1-3
abhayam — nebojácný — SB 1.8.9, SB 10.51.57
abhayam — prostý všeho strachu — SB 1.17.17
abhayam — svobodu — SB 2.1.5
abhayam — naprosté bezpečí — SB 2.1.13
abhayam — beze strachu — SB 2.7.47, SB 3.24.39, SB 4.7.26, CC Madhya 22.16
abhayam — odvahu — SB 3.5.43
abhayam — pocit jistoty — SB 3.21.31
abhayam — bez obav — SB 3.33.11
abhayam — Abhayu — SB 4.1.49-52
abhayam — nebojácnost, osvobození — SB 4.11.32
abhayam — kde neexistuje úzkost — SB 5.19.23
abhayam — Abhaya — SB 5.20.3-4
abhayam — bezpečí — SB 8.7.38
abhayam — záruky — SB 9.7.3
abhayam — vysvobození z dĕsivých podmínek hmotné existence — CC Madhya 22.110
abhayam — nebojácného — SB 10.27.7
abhayam — osvobození od strachu — SB 10.63.50
abhayam — úlevu od strachu — SB 10.68.49