Synonyms Index

adhirūḍha-samādhi-yogaḥ — který vykonáváním yogy dospěl do samādhi — SB 3.28.38
adhyātma-yoga — z mystických pokynů pro seberealizaci — SB 5.12.3
apakva-yogasya — který je nezralý v praktikování yogy — SB 11.28.38
apāya-saṁyogāḥ — jejichž pohyby, přibližování se a vzdalování — SB 7.10.54-55
aprayogaḥ — nepoužití — CC Madhya 24.151, CC Madhya 24.297
atibala-udyogam — velká snaha a síla — SB 7.7.4-5
ātma-yoga — upnutím mysli — SB 3.23.7
ātma-yoga — založené na meditaci o Pánovi — SB 3.33.37
ātma-yoga — osobní mystickou silou — SB 11.30.38
ātma-yoga — vlastní mystické síly — SB 12.12.43
ātma-yoga-māyayā — Svou vlastní duchovní energií — SB 5.4.3, SB 5.20.41
ātma-yoga-patayaḥ — mistři seberealizace prostřednictvím oddané služby — SB 4.22.48
ātma-yoga-samādhinā — pohroužením v bhakti-yoze — SB 6.9.33
ātma-yogaḥ — osobní mystická síla — SB 10.8.40
ātma-yogaiḥ — duchovními procesy — SB 7.7.21
ātma-yogam — o seberealizaci — SB 11.4.17
ātma-yogāt — Mou vnitřní energií — Bg 11.47
ayoga — z odloučení — SB 10.60.56
ayogāt — před cestou falešné yogy — SB 6.8.16
ayogataḥ — bez oddané služby — Bg 5.6
bahu-pratiyoga — plný velkých potíží a nejrůznějších strastiplných podmínek — SB 5.14.1
bahu-yoga-grantha-sammatam — potvrzená všemi jógovými metodami a jejich příslušnými písmy — SB 5.10.15
bhakti-yoga — oddanost — SB 1.5.35
bhakti-yoga — věda oddané služby — SB 1.8.20
bhakti-yoga — v oddané službě — SB 3.9.11
bhakti-yoga — oddaná služba — SB 3.29.14, SB 4.24.59
bhakti-yoga — mystické oddané služby — SB 5.1.27
bhakti-yoga — oddanou službou — SB 5.15.12, CC Ādi 3.111
bhakti-yoga — mystického procesu oddané služby — SB 5.17.3
bhakti-yoga — oddanou službu — CC Madhya 6.254
bhakti-yoga — oddané služby — CC Antya 7.22
bhakti-yoga-ākhyaḥ — zvané bhakti-yoga — CC Madhya 19.174
bhakti-yoga-lakṣaṇaḥ — s příznaky čisté oddané služby — SB 5.19.20
bhakti-yogaḥ — styk s oddanou službou — SB 1.2.7
bhakti-yogaḥ — oddaná služba — SB 2.2.14, SB 2.3.12, SB 3.29.7, SB 3.29.35, SB 3.32.23, SB 4.24.53, SB 4.29.36-37, SB 11.14.2
bhakti-yogaḥ — přímá oddaná služba — SB 2.2.33
bhakti-yogaḥ — bhakti-yoga neboli oddaná služba — SB 6.3.22
bhakti-yogaḥ — proces oddané služby — CC Madhya 22.50, SB 12.12.5
bhakti-yogaḥ — oddaná služba Pánu — SB 11.19.19
bhakti-yogaḥ — cesta láskyplné oddanosti — SB 11.20.8
bhakti-yogaiḥ — prostřednictvím oddané služby — SB 3.15.47
bhakti-yogam — spojení oddanou službou — SB 1.7.6
bhakti-yogam — láskyplnou oddanou službu — SB 5.6.18, SB 11.19.8
bhakti-yogam — oddanou službu — CC Ādi 8.19, SB 11.27.53
bhakti-yogam — vĕdu o oddané službĕ — CC Madhya 6.255
bhakti-yogasya — oddané služby — SB 3.29.1-2, SB 3.29.11-12, SB 3.32.37, CC Ādi 4.206, CC Madhya 19.172, SB 11.24.14
bhakti-yogasya — zásad oddané služby — SB 7.10.1
bhāva-yogam — proces oddané služby — SB 6.3.26
brahma-yoga — soustředěním na Brahman — Bg 5.21
buddhi- yogam — skutečnou inteligenci — CC Ādi 1.49