New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

anyavat — jako ostatní — SB 1.5.19
autkaṇṭhyavatā — s velikou dychtivostí — SB 2.6.34
avayavataḥ — kvůli částem či dílům — SB 11.10.16
bhāgyavatī — obdařená velkým štĕstím — CC Antya 14.30
bhūri-puṇyavat-arpitaiḥ — jež byly obětovány oddanými, konajícími ty nejvznešenější zbožné činnosti, jimiž je uctívání Nejvyššího Pána nasloucháním, opěvováním a tak dále — SB 10.13.49
cyavate — vychýlí se — SB 3.28.18
cyavate — vzdá se — SB 9.14.20
havyavāṭ — ten, kdo předává védské oběti obilí a ghí — SB 5.20.17
kriyāvatīm — prakticky uplatněná v životě — SB 8.24.55
mālyavat-śikharāt — z vrcholu hory jménem Mālyavān — SB 5.17.7
māyāvatī — Māyāvatī — SB 10.55.16
māyāvatyai — Māyāvatī — SB 10.55.6
na cyavate — neopouští — SB 10.47.48
na yāvat — dříve než — SB 3.18.25, SB 4.11.34
nyāvātsīt — zůstal — SB 10.75.29
nyavātsīt — zůstal — SB 10.84.59
pratyavatiṣṭhate — objeví se — SB 3.27.20
satyavatī — Satyavatī (matka Vicitravīryi a Vyāsadeva) — SB 3.5.20
satyavatī — Satyavatī, manželka Ṛcīky — SB 9.15.9
satyavatī-sutaḥ — syn Satyavatī — SB 1.6.1
satyavatī-sutaḥ — Jamadagni, syn Satyavatī — SB 9.16.7
satyavatīm — Satyavatī — SB 9.15.5-6
satyavatyā — Satyavatī — SB 9.15.11
satyavatyām — v lůně Satyavatī — SB 1.3.21, SB 2.7.36
satyavatyām — v lůnĕ Satyavatī — SB 12.6.49
śrī-śacī bhāgyavatī — nejpožehnanĕjší matka Śacīdevī — CC Ādi 12.42
vyavātsīt — utekl — SB 3.2.16
yāvat — cokoliv — Bg 13.27
yāvat — -dokud — SB 1.9.24
yāvat — tak dlouho, dokud — SB 1.18.5, SB 7.15.45
yāvat — do té doby — SB 1.19.21
yāvat — minimum — SB 2.2.3
yāvat — až po — SB 2.2.13, SB 10.88.24, SB 12.2.26
yāvat — jako — SB 2.9.30, SB 4.8.29
yāvat — když — SB 3.1.20
yāvat — jak je možné — SB 3.5.49
yāvat — jak jen bylo možné — SB 3.9.26, SB 10.1.52
yāvat — dlouhý — SB 3.11.9
yāvat — do — SB 3.11.23, SB 7.7.12
yāvat — stejně jako — SB 4.16.14, SB 5.20.35
yāvat — kolik — SB 4.26.6, SB 7.14.10
yāvat — celou — SB 5.16.19
yāvat — tak vysoko, kam — SB 5.24.6
yāvat — tolik co — SB 5.26.18
yāvat — nakolik — SB 7.12.9, SB 7.14.8
yāvat — tak dlouho — SB 7.15.32-33, CC Madhya 17.230
yāvat — až do — SB 8.16.48
yāvat — tolik, kolik — SB 8.19.27