Synonyms Index

anapāvṛtaḥ — nezahalená — SB 11.10.35
anāvṛtaḥ — nepokryté hmotou — SB 4.20.7
anāvṛtaḥ — nepokrytá hmotnými nečistotami — SB 7.7.19-20
anāvṛtaḥ — nezahalený — SB 11.15.36
anāvṛtaḥ — nezahalená — SB 11.28.11
anirvṛtaḥ — nespokojený — SB 3.27.3
apāvṛtaḥ — nezakrytý — SB 4.3.23
apāvṛtaḥ — nedotčený všemi těmito činnostmi — SB 5.18.5
apāvṛtaḥ — bez jakéhokoliv pokryvu — CC Ādi 4.66
asaṁvṛtaḥ — nezakrytý — SB 10.59.29
ati-nirvṛtaḥ — zcela zaplaven — SB 1.6.17
avivṛtaḥ — neviděn druhými — SB 5.12.15
āvṛtaḥ — je zakryt — Bg 3.38
āvṛtaḥ — pokrytý — SB 3.11.40, SB 6.16.37, SB 8.20.32-33
āvṛtaḥ — pokryté — SB 3.31.8
āvṛtaḥ — obklopená — SB 5.20.7
āvṛtaḥ — pokrytá — SB 7.7.42
āvṛtaḥ — obklopená ze všech stran — SB 8.2.1
āvṛtaḥ — polapený — SB 8.2.32
āvṛtaḥ — zahalen — SB 8.21.1
āvṛtaḥ — spoután — SB 10.3.52
āvṛtāḥ — zahalen — Bg 18.48
āvṛtāḥ — zakryté — SB 6.9.18
āvṛtāḥ — zahaleni — SB 9.4.57-59, SB 12.1.40
āvṛtāḥ — zavřely se — SB 10.4.1
āvṛtāḥ — pokryté — Iso: Mantra třetí
āvṛtāḥ — zahalené — SB 10.80.37
brāhmaṇa-saṁvṛtaḥ — obklopen brāhmaṇy — SB 10.78.18
guṇa-saṁvṛtaḥ — kvůli pokrytí hmotnými kvalitami — SB 10.10.32
guṇa-saṁvṛtaḥ — pokrytý kvalitami přírody — CC Madhya 20.312
kāla-pāśa-āvṛtaḥ — spoutaný zákony Yamarāje — SB 10.4.43
nirvṛtaḥ — odpoutaný od světa — SB 2.2.6
nirvṛtaḥ — pohroužený do — SB 2.3.12
nirvṛtaḥ — plně do lásky — SB 3.2.4
nirvṛtaḥ — v míru — SB 6.2.5-6
nirvṛtaḥ — plný transcendentální blaženosti — SB 7.9.6
nirvṛtaḥ — plný radosti — SB 10.71.27
nirvṛtaḥ — extatický — SB 10.80.19
nirvṛtaḥ — nadšený — SB 10.81.14
nirvṛtaḥ — potĕšen — SB 10.89.12
nirvṛtaḥ — cítící se pohodlnĕ, uvolnĕnĕ a šťastnĕ — SB 11.10.25
nirvṛtāḥ — dosáhli štěstí — SB 3.19.30
nirvṛtāḥ — vysvobozeni z nebezpečí — SB 10.11.53
nirvṛtāḥ — spokojení — SB 10.18.32
nirvṛtāḥ — šťastné — SB 10.22.22
nirvṛtāḥ — pociťující radost — SB 10.32.9
nirvṛtāḥ — uklidnĕní — SB 10.82.22
nirvṛtāḥ — zbaveni utrpení — SB 11.3.32
nivṛtāḥ — přemoženi radostí — SB 10.28.17