Synonyms Index

aloka-vratam — sliby stavů brahmacarya, vānaprastha nebo sannyāsa — SB 8.3.7
anuvratam — následovník — SB 1.11.39
anuvratam — následovníka — SB 5.2.16
anuvratam — následování pokynů brāhmaṇů — SB 8.15.34
arcana-vratam — slib uctívání — SB 10.22.1
bāla-hatyā-vratam — odčinění za vraždu dítěte — SB 6.16.14
bṛhat-vratam — zapřisáhlý brahmacārī — SB 4.27.21
dhṛta-vratam — plně oddaná slibu — SB 4.1.42
dhṛta-vratām — zapřisáhlá — SB 4.28.32
dvādaśī-vratam — slib dodržovat Ekādaśī a Dvādaśī — SB 9.4.29
jitavratam — jménem Jitavrata — SB 4.24.8
madhu-vratam — včelami — SB 3.33.18
payaḥ- vratam — obřad zvaný payo-vrata — SB 8.17.2-3
payaḥ-vratam — se slibem přijímat pouze mléko — SB 8.16.25
payaḥ-vratam — dodržování slibu zvaného payo-vrata — SB 8.16.47
payaḥ-vratam — obřad známý jako payo-vrata — SB 8.16.58
praiyavratam — pocházející od krále Priyavraty — SB 5.15.16
praiyavratam — příbĕh Mahārāje Priyavraty — SB 12.12.15
priyavratam — Priyavratovi — SB 5.1.10
samanuvratām — plně oddaná — SB 3.23.4-5
sarva-vratam — všechny náboženské procedury — SB 8.16.60
satya-vratam — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž nikdy neporušuje svůj slib — SB 10.2.26
satyavratam — Satyavratovi — SB 8.24.31
su-vratām — ctnostnou — SB 6.18.2
vratam — Vratu — SB 4.13.15-16
vratam — chování — SB 5.5.32
vratam — dodržování slibů — SB 7.14.25, SB 8.16.61
vratam — sliby — SB 8.1.22, SB 11.16.43
vratam — ve formě uctívání — SB 8.16.24
vratam — obřadní slib — SB 8.16.62
vratam — slib celibátu (brahmacarya) — SB 9.2.10
vratam — svůj slib — SB 10.22.5, SB 10.53.50
vratam — s naším slibem (celibátu) — SB 10.23.40
vratam — tento neochvĕjný přístup — SB 11.7.37
vratam — slib (brahmacaryi) — SB 11.17.30
vratam — sliby jako půst na Ekādaśī — SB 11.19.24
vratām — jejíž (panenský) slib — SB 10.62.26
vratam idam — uctívání touto metodou spojenou se slibem — SB 8.16.46
vratam idam — tento obřad payo-vrata — SB 8.17.1