New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

āilā vedāvana — přišel do Védávanu — CC Madhya 9.75
āpana-nirveda — Jeho nezájem — CC Antya 9.149
artha-nivedanena — tím, že jim dával vše, co měl — SB 8.15.3
ātma-nivedana — naprosté odevzdání se — CC Madhya 22.121
ātma-nivedanam — odevzdání všeho, co máme — SB 7.5.23-24
ātma-nivedanam — zasvĕtit vše (tĕlo, mysl a duši) službĕ Pánu — CC Madhya 9.260
ātma-nivedanam — odevzdání se — SB 11.11.41
ātma-vedanam — proces seberealizace — SB 11.22.10
aveda — ti, kteří nedosahují védského poznání — SB 8.5.41
aveda-samāmnātām — neuvedený ve Vedách — SB 5.15.1
āvedayām cakruḥ — oznámily — SB 10.62.26
āvedayām cakruḥ — informovali — SB 11.1.19
āvedayat — vyjádřil — SB 1.13.13
āvedayat — přednesli — SB 7.8.2
āvedayat — oznámil — SB 10.53.30
āvedayat — přednesl — SB 10.70.23
āyuḥ-veda-dṛk — plně zběhlý v lékařské vědě — SB 8.8.34
āyuḥ-veda-pravartakaḥ — zakladatel lékařské vědy, Āyur Vedy — SB 9.17.4
āyuḥ-vedam — lékařská věda — SB 3.12.38
bhava-vedanām — strasti hmotné existence — SB 10.11.58
cāri-veda — čtyři části Véd (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva) — CC Madhya 25.98
dhanuḥ-veda-viśāradaḥ — mistr v umění lukostřelby — SB 9.21.35
dhanuḥ-vedaḥ — znalost umění zacházet s lukem a šípy — SB 1.7.44
dhanuḥ-vedam — vojenské umění — SB 3.12.38
dhanuḥ-vedam — vĕdu o vojenských zbraních — SB 10.45.34
ei nivedana — tuto prosbu — CC Antya 11.35
ei nivedana — to je žádost — CC Antya 19.19
eka nivedana — jednu žádost — CC Madhya 17.10
eka nivedane — jednu žádost — CC Madhya 17.9
hṛdaya-vedanā — bušení srdce — CC Antya 1.143
jāta-sunirvedaḥ — (Ajāmila) jenž se odpoutal od hmotného pojetí života — SB 6.2.39
jāta-vedaḥ — čímž jsou splněny všechny touhy oddaného — SB 5.7.14
jāta-vedaḥ — ó bože ohně — SB 5.20.17
jāta-vedāḥ — tvůrce bohatství nebo všech životních nezbytností — SB 8.5.35
jāta-vedāḥ — určený pro hmotný požitek podle védských zásad — SB 9.14.46
jāta-vedāḥ — zosobněný oheň — SB 10.10.28
jāta-vedasam — oheň zakrytý popelem při védských obřadech — SB 5.10.5
jātaveda — polobůh ohně — SB 5.20.16
kailā nivedana — přednesl přímluvu — CC Antya 2.130
kailā nivedana — vyjádřil svou touhu — CC Antya 6.127
kailā nivedana — předložili žádost — CC Madhya 25.12
kailā nivedana — přednesli — CC Antya 9.36
kailā nivedana — pronesl — CC Antya 11.22
kailā nivedana — předal — CC Antya 12.87
kailā nivedana — přednesl žádost — CC Antya 13.27
kaila nivedana — prosil — CC Antya 3.74
kaila nivedana — předložili — CC Madhya 11.64
kaila nivedana — upozornil — CC Madhya 14.40
kaila nivedana — předložil — CC Antya 9.113
kaila nivedana — přednesl — CC Antya 12.105