Synonyms Index

ā-vaṭubhyaḥ — těm, které vypadají jako děti — SB 5.13.23
abaddhavati — nedokonale vyjádřené — SB 1.5.11
abaddhavati — je nesprávnĕ sestaven — SB 12.12.52
abhavat — stalo se — SB 1.5.26, SB 8.5.11-12, SB 8.10.7, SB 9.10.51, SB 10.62.6
abhavat — objevil se — SB 1.19.25
abhavat — nastalo — SB 2.5.23, SB 10.18.2, SB 10.88.36
abhavat — vznikl — SB 3.5.27
abhavat — zjevil se — SB 3.11.35, SB 3.12.24
abhavat — vytvořený — SB 3.12.46
abhavat — stala se — SB 3.12.47, SB 9.1.22, SB 9.21.36, SB 10.16.67
abhavat — bylo — SB 3.19.3, SB 6.18.17, SB 7.5.10, SB 12.8.28
abhavat — emanovalo — SB 3.22.20
abhavat — vyvinul se — SB 3.26.35
abhavat — vyšel — SB 3.26.54
abhavat — objevilo se — SB 3.26.61
abhavat — stali se — SB 4.28.31
abhavat — odehrála se — SB 6.10.16, SB 10.87.9
abhavat — byla — SB 6.13.3, SB 6.14.37, SB 10.7.22, SB 10.58.32
abhavat — byla vytvořena — SB 8.8.1, SB 8.8.6
abhavat — narodila se — SB 9.1.16, SB 9.2.31
abhavat — vzešel — SB 9.2.20
abhavat — zplozený — SB 9.21.31-33
abhavat — byl přiveden na svět — SB 9.22.8
abhavat — zjevila se — SB 10.8.50
abhavat — tak se expandoval — SB 10.13.21
abhavat — vzniklo — SB 10.64.18
abhavat — spustil se — SB 10.79.2
abhavat — pocházel — SB 11.9.8
abhāvāt — z nepřítomnosti — SB 5.10.21
abhāvāt — vlivem nepřítomnosti — SB 6.9.36
abhavatām — zjevili se — SB 4.1.44
abhibhavāt — když převládne — Bg 1.40
abhibhavati — změní se — Bg 1.39
abhidhāvataḥ — kteří se blížili — SB 4.11.5
abhidhāvataḥ — který pronásleduje — SB 8.2.33
abhidhāvataḥ — toho, kdo se nezadržitelně řítil — SB 9.15.34
abhidhāvataḥ — bĕžícího k Nĕmu — SB 10.59.10
abhidhāvati — běží za — SB 5.13.5, SB 5.14.10
abhidhāvati — pronásleduje je za úplňku a novu — SB 5.24.2
abhidhāvati — pronásleduje — SB 8.9.26
abhidravat — pohyb směrem k němu — SB 9.4.49
abhidravataḥ — takto se blížící — SB 8.21.15
abhidravate — běžel — SB 6.11.9
abhidravati — přilétá k — SB 1.8.10
abhinna-tvāt — díky neodlišnosti — CC Madhya 17.133
abhīru-vat — beze strachu — SB 1.14.12
abhiśṛṇvataḥ — slyšeli — SB 4.4.10