New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

upabṛṁhitāḥ — popsána — SB 2.10.5
upabṛṁhitaḥ — plná — SB 3.1.4
upabṛṁhitaḥ — takto rozšířil — SB 3.6.6
upabṛṁhitaḥ — obdařený — SB 3.12.48
upabṛṁhitaḥ — posílený — SB 6.9.54
upabṛṁhitaḥ — zvětšený — SB 8.19.13
upabṛṁhitaḥ — obklopen — SB 8.24.34-35
vīrya-upabṛṁhitaḥ — posílen energií — SB 6.4.49-50
viṣṇu-māyā-upabṛṁhitaḥ — schopný díky iluzorní energii Pána Viṣṇua — SB 6.5.1