New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ubhayam — nebo obojí — SB 1.13.44
ubhayam — obojího (mylných pojetí “já” a “moje”) — SB 2.9.3
ubhayam — obojí (hmotný svět z hmotných prvků a živá bytost) — SB 6.16.52
ubhayam — oba typy vědomí (spánek a bdění) — SB 6.16.56
ubhayam — oběma — SB 7.7.15
ubhayam — obě — SB 7.7.47
ubhayam — obojí (projev a zničení) — SB 8.3.4
ubhayam — to, co se skládá z obojího (hmotná tĕla) — SB 10.87.24
ubhayam — obojího (mysli a smyslových objektů) — SB 11.13.26
ubhayam — obojí (jak získání, tak nezískání dobrého jídla) — SB 11.18.33
ubhayam — obojí (nebe a peklo) — SB 11.20.12
ubhayam — náležící k obĕma kategoriím — SB 11.22.15
yatra ubhayam — je-li obojí (chování a přízeň osudu) — SB 8.8.22