New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

acyuta-tejasā — mocný díky milosti Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 9.6.33-34
ajita-tejasaḥ — před ohněm, který vypustil Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství — SB 9.4.52
amita-tejasaḥ — jehož moc byla neomezená — SB 11.7.24
asahya-tejasam — s nesnesitelnou září — SB 4.5.11
astra-tejasā — vlivem své zbraně — SB 1.7.28
bhagavat-tejasā — mocí Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 7.1.43
bhagavat-tejasaḥ — energie Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.24.14
brahma-tejasā — září Brahmanu — SB 4.1.39
brahma-tejasā — bráhmanskou silou — SB 4.4.34
brahma-tejasā — se září duchovní blaženosti — SB 5.9.17
brahma-tejasam — jeho (Jaḍa Bharatova) duchovní záře — SB 5.10.5
brahmāstra-tejasā — žárem jaderné zbraně, brahmāstry — SB 9.22.34
grasta-tejasaḥ — když ztratili všechnu svou sílu — SB 6.9.20
kauśika-tejasā — silou Kauśiky (Viśvāmitry) — SB 9.7.5-6
kṛṣṇa-tejasā — mocí Pána Kṛṣṇy — SB 10.50.42
nija-uru-tejasam — jehož neomezená síla — SB 10.6.7
nistejasam — zbaven síly — SB 12.8.31
sambhṛta-tejasam — v plném lesku — SB 7.8.34
sarva-tejasam — jménem Sarvatejā (všemocný) — SB 4.13.14
sva-tejasā — svou září — Bg 11.19, SB 3.26.20, SB 7.8.24
sva-tejasā — Tvou vlastní mocí — SB 3.33.8
sva-tejasā — svým pokynem — SB 4.4.10
sva-tejasā — svým osobním vlivem — SB 4.13.23
sva-tejasā — svou silou — SB 4.14.12
sva-tejasā — svou udatností — SB 4.16.27
sva-tejasā — svou vlastní mocí — SB 4.21.52
sva-tejasā — Svou duchovní energií — SB 4.31.18, SB 5.19.4
sva-tejasā — svou hmotnou mocí — SB 5.17.22-23
sva-tejasā — Jeho osobní září — SB 6.8.34
sva-tejasā — svou osobní září — SB 8.11.26
sva-tejasā — svou vlastní silou — SB 9.1.20
sva-tejasā — působením své vlastní energie — SB 10.37.22
sva-tejasā — svou osobní energií — SB 10.38.11
tat-tejasā — oslňující září Jeho těla — SB 4.7.23
tat-tejasā — vlivem Jeho záře — SB 7.8.33
tejasā — síly — SB 1.7.56
tejasā — teplota — SB 1.12.7
tejasā — vlivem — SB 1.15.9, SB 1.15.12
tejasā — energie — SB 3.6.10
tejasā — září — SB 5.18.15, SB 6.1.34-36, SB 10.51.26
tejasā — svou září — SB 5.24.3, SB 10.88.28
tejasā — Sudarśana cakrou — SB 5.24.30
tejasā — silou askeze — SB 6.7.32
tejasā — duchovní mocí — SB 6.10.13-14
tejasā — mocí — SB 6.11.20, SB 6.19.5, SB 10.63.28, SB 12.8.29
tejasā — díky semeni — SB 6.14.31
tejasā — silou uvažování — SB 6.16.61-62
tejasā — silou rozvinutého poznání — SB 7.2.46
tejasā — veškerou jejich mocí — SB 7.4.5-7