New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

bhuktavate — který dojedl — SB 10.38.40
bhuktavatsu — poté, co nasytí — SB 8.16.56
dhṛtavatī — oblékla si — SB 9.18.11, SB 9.18.12-14
dṛṣṭavatī asi — viděla jsi — SB 6.17.27
etāvat — tak — Bg 16.11-12, SB 1.6.25
etāvat — vše, co jsi řekl — SB 2.5.10
etāvat — k tomuto — SB 2.9.36
etāvat — takto — SB 4.30.28, SB 8.17.21
etāvat — dosud — SB 5.3.4-5
etāvat — až dosud — SB 7.9.51
etāvat — až k této — CC Ādi 1.56
etāvat — až k tomu — CC Ādi 9.42, SB 10.22.35
etāvat — až potud — CC Madhya 25.123
etāvat — pouze této — SB 10.57.34
etāvatā — dosud — SB 1.18.20
etāvatā — tímto — SB 3.16.24
etāvatā — tolik — SB 3.23.53, SB 6.3.24, SB 10.81.11, SB 10.85.19, SB 12.9.4
etāvatā — potud — CC Antya 16.47
etāvatā — tímto (projevem pokory) — SB 12.10.30
etāvatā eva — jen s tímto darem — SB 8.19.27
etāvatī — přesně tak — SB 3.13.10
etāvatī — do takové míry — SB 3.24.13
etāvatī — tolik — SB 5.17.3
etāvatīḥ — takového druhu — SB 5.25.15
etāvattvam — toto vyčíslování — SB 11.22.3
gatavati — odešel jsi — SB 10.87.10
gatavati mayi — když odejdu — SB 4.28.18
hṛtavati — -snižování — SB 1.9.35
kālena etāvatā — po tak dlouhou dobu — SB 7.5.22
kṛtavatī — vykonala — SB 10.11.20
muhūrtavat — jako jeden okamžik — SB 3.23.44
nyastavatī — položila Ho — SB 10.7.22
paṭavat — jako tkaná látka — SB 6.3.12
prastāvāt — od krále Prastāvy — SB 5.15.6
saptavatī — Saptavatī — SB 5.19.17-18
śikhā-dhṛtavataḥ — toho, kdo ji vzal na svoji hlavu — SB 2.7.18
śrutavatyā — pouhým nasloucháním — SB 3.5.42
sthitavati — -během doby, kdy tam stál — SB 1.9.35
tatra tāvat — vzhledem k tomu — SB 10.24.7
tāvat — potud — SB 2.2.14, SB 7.12.10
tāvat — časem — SB 3.1.20
tāvat — jakmile — SB 3.1.24
tāvat — potom — SB 3.11.31
tāvat — ihned — SB 3.18.25, SB 9.8.11, SB 9.14.13
tāvat — velmi rychle — SB 4.5.13