New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ā-kalpa-antāt — až do konce Brahmova dne — SB 12.10.36
ā-nipātāt — až do opuštĕní hmotného tĕla — SB 11.13.35
ā-nipātāt — až do smrti — SB 11.28.30
a-tat — ne taková — SB 4.13.10
a-tat-arhā — jíž nepříslušelo — SB 4.23.19
a-tat-arhaḥ — ačkoliv se nehodil pro nošení nosítek — SB 5.10.1
a-tat-arhaḥ — nezpůsobilý pro toto postavení — SB 5.24.1
a-tat-arhām — i když nemožné — SB 4.26.4
a-tat-arham — nevhodné pro osobu, jako jsi ty — SB 6.15.18-19
a-tat-arhaṇaḥ — i když pro to nebyl kvalifikovaný — SB 4.14.9
a-tat-arhaṇam — nad tím, co nebylo hodno jeho nářku — SB 4.28.22
a-tat-arhaṇam — který si nezasluhoval potrestání (vzhledem k jeho vznešenému charakteru a útlému věku) — SB 7.8.3-4
a-tat-arhaṇam — což bylo zcela v rozporu se śāstrami — SB 10.1.10
a-tat-arhaṇān — kteří si to od nich nezasloužili — SB 3.15.30
a-tat-dhiyā — pokládáním těla za vlastní já — SB 7.9.17
a-tat-dhyānāt — z tělesného pojetí života — SB 4.12.4
a-tat-jña — aniž by věděli — SB 10.12.25
a-tat-jña-jana — těmi, kdo neznali jeho skutečné postavení — SB 5.9.9-10
a-tat-jñaḥ — nevědomý — SB 7.15.10
a-tat-jñān — postrádající duchovní poznání — SB 5.5.15
a-tat-prabhāva-vidaḥ — aniž by chápali jeho vznešené postavení — SB 5.9.8
a-tat-racanayā — pro rozšiřování hmotných činností, mylně ztotožňující tělo s vlastním já — SB 5.6.19
a-tat-tattva-vidaḥ — aniž by znali tajemství (těchto zlých znamení) — SB 3.17.15
a-tat-vidaḥ — osoby, které s tím nemají žádné zkušenosti — SB 3.33.11
a-tat-vidaḥ — ti, kdo nemají poznání — SB 4.29.48
a-tat-vidām — od těch, kteří nevěděli — SB 3.19.6
a-tat-vidām — nevědomé lidi — SB 5.4.14
a-tat-vidam — nezkušený v něčem takovém — SB 4.9.4
a-tat-vīrya-kovidā — bez poznání o svrchovaně mocné Osobnosti Božství (díky intenzivní lásce ke Kṛṣṇovi) — SB 10.9.12
a-tat-vīrya-viduṣi — když Citraketu, který neznal moc Pána Śivy — SB 6.17.10
a-tattva-jña — ten, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdĕ — CC Antya 5.120
abhimatāt — ve kterém má zálibu — SB 3.28.39
abhimatāt — úzce spjaté — SB 3.28.40
abhivartate — přichází — SB 5.22.14
abhyapatat — napadl — SB 6.12.1, SB 7.8.23
abhyapatat — objevil se tam — SB 10.12.13
aceṣṭata — projevil — SB 3.1.32
aceṣṭata — válel se — SB 10.38.26
acyutāt — neomylná Osobnost Božství — CC Madhya 25.37
acyutāt — neklesajícího Pána Kṛṣṇy — SB 10.46.43
acyutāt — Nejvyšší Osobnost Božství, Acyuta — SB 11.8.34
acyutatām — vlastnosti Acyuty, Nejvyššího Pána — SB 7.7.54
adbhutatamam — nanejvýš úžasné — SB 7.1.21
adhaḥ-taṭa — u nižšího okraje — CC Antya 1.166
adhastāt — dole — SB 2.7.8
adhastāt — zdola — SB 3.8.18, SB 3.30.34
adhastāt — poté — SB 6.4.53
adṛṣṭāt — co není vidĕt — SB 11.26.23
adṛṣṭataḥ — než neviditelná prozřetelnost — SB 10.1.51